Dryckesutbildningar

Södertörns Högskola  

Vin- och dryckeskunskap
Vin och dryckeskunskap utgör en del av det utbud av kurser som Södertörns Högskola ger inom ämnet Måltidskunskap. Våra dryckeskurser vänder sig till yrkesverksamma inom måltids- och dryckessektorn och ges både som distanskurser på halvfart eller på campus på helfart.

Vinkunskap
Kurserna Vinets Utveckling 1 och 2 erbjuder kunskap om vintillverkning (geologi, kemi och biologi), sambandet mellan produktionsprocess och produktens sensoriska egenskaper, vinets historia, den moderna branschutvecklingens villkor, samt relevanta förändringar i konsumtionsmönster. Fortsättningskursen omfattar bland annat de regler som omgärdar produktion och konsumtion av vin främst i Sverige men också i andra länder, en fördjupning av begreppet terroir samt hur man i praktiken kan använda denna kunskap i vinföretagets tillväxt och marknadsföring bland annat genom att tillämpat arbeta med begreppet geografisk indikation. Denna kurs ger också en fördjupning i bland annat ekotoxikologi, jäst och bakteriers roll i vinproduktionen. Kurserna vardera 15 högskolepoäng och ges på distans (IT- baserat) halvfart. De omfattar tre obligatoriska sammankomster vardera innehållande sensoriska laborationer och vinrprovningsmetodik, kemiska övningar genom tillverkning av eget vin, samt exkursioner. Kurs 1 ges HT/VT, kurs 2 ges endast VT. Anmälan görs på www.studera.nu

Ölets kultur och vetenskap, 7,5 högskolepoäng
Kursen ger kunskap om ölets kemi, biologi, ekonomi och geografi. Genom att kombinera teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter av att producera ett eget öl får studenten fördjupade kunskaper produktionsprocess, färdigheter för att kunna analysera dess innehåll samt sensoriska färdigheter. Kursen ges på distans (IT baserat) halvfart och omfattar två obligatoriska sammankomster innehållande ölkunskap och ölproduktion, sensorik samt exkursion till närliggande bryggeri. Kurstillfällen: HT. Anmälan görs på www.studera.nu

Sensorik - kunskap om våra sinnen, 7,5 högskolepoäng
Kursen har tonvikt på livsmedels- och dryckessensorik. Kursen ger grundläggande kunskap om vilka biologiska och kemiska processer som påverkar hur människor uppfattar dofter och smaker. I kursen ingår en fördjupning i dryckes- och livsmedelssensorik, med ett praktiskt laborativt inslag. Kursen ges på distans/halvfart och omfattar tre obligatoriska sammankomster innehållande sensoriska övningar samt en fördjupning i dryckes- och livsmedelssensorik. Kurstillfällen VT. Anmälan görs på www.studera.nu

Campusbaserad utbildning i dryckeskunskap
Vi erbjuder tre terminers helfartsutbildningar med inriktning mot dryckeskunskap. Kurserna består av Måltidskunskap A, som ger en introduktion till det mångvetenskapliga området måltids- och dryckeskunskap. Kursen belyser fenomenet kulinarisk tradition och introducerar till vetenskapen och tekniken bakom livsmedels- och dryckeskunskap inom mikrobiologi, teknik och teknikhistoria, näringslära, livsmedels- och dryckeskemi (spritdrycker), vinkunskap, samt sensorik med introduktion till saperemetoden. Fortsättningskursen, Måltidskunskap B med inriktning drycker ger en fördjupning inom dryckesproduktion (vin och spritdrycker) och sensorik. Fördjupningskursen, Måltidskunskap C, kopplar samman måltidskunskapens innehåll med de svenska och europeiska regelverk som styr måltids-, dryckes- och livsmedelsverksamhet. Kursen omfattar en delkurs i juridik, en delkurs i hospitality management, samt en C-uppsats. I kombination med exempelvis företagsekonomi kan du få en slagkraftig examen för arbete inom dryckes- och hospitalitysektorn. Anmälan görs på www.studera.nu

Stockholm barakademi

Utbildning av barpersonal och barmästare

Stockholm BarAkademi startades i augusti 2002. Intresset för bartenderutbildningar har ökat markant de senaste åren. Främst beror det på att kraven på dagens barpersonal och barmästare har ökat i och med att gästernas egna kunskaper och intresse för drinkar och produktsortiment har blivit större. Idag besöker gäster i större utsträckning de ställen där de vet att barpersonalens och barmästarnas kompetens och det man får att äta och dricka motsvarar förväntningarna. Professionalism har blivit ett konkurrensmedel på ett annat sätt än det varit tidigare. Det är därför viktigt att lyfta kunskapsnivån hos nya förmågor såväl som att kontinuerligt kompetensutveckla de mer erfarna barpersonalen och barmästarna i yrket.

Kontakt
Styrmansgatan 15
114 54 Stockholm
08-678 34 00
info@barakademi.se

Peter 070-740 34 04
Palle 070-721 18 09
Kaveh 070-742 49 01


GUSTIBUS – Sommelierskolan
GUSTIBUS – Sommelierskolan
 • Stora Nygatan 55, 211 37 Malmö
 • Tel. 0733-38 39 33
 • E-post: info@gustibus.se
 • Webbplats: www.gustibus.se


 • Sommelierskolan är lämpad som utbildning för hovmästare, servispersonal, köksmästare, restaurangchefer, försäljare inom dryckesbranschen, produktchefer inom vinimport samt allmänhet med stort vinintresse.
  Målet är att varje elev ska ha en bred kunskap om drycker, kunna ge adekvata dryckesrekommendationer, beskriva drycker muntligen och skriftligen samt vara medveten om dryckernas ekonomi och hur den kan styras. Sommelierskolan är godkänd av Wine & Spirit Education Trust som utbildare och examinator av Advanced Certificate. Efter genomgången kurs och godkänd examen har eleverna därför ett internationellt erkänt diplom.
  Sommelierskolan har en detaljerad och ISO-certifierad läroplan samt en utvecklad och modern pedagogik som bygger på deltagande, upplevelser och förståelse framför detaljkunskap. Hos Sommelierskolan läggs stor vikt på sensoriken som bygger på en ny förenklad metod. Vinprovningarna är omfattande och dryckerna är genomgående av hög till mycket hög kvalitet. Muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter samt studiebesök borgar för ett aktivt lärande.
  Kursens huvudlärare är Bengt-Olof »BoA« Andersson och Anders Öhman. Bland gästföreläsarna märks bland andra Lars Torstensson (Domaine Rabiega) och Jan Rosborn. Vårterminen startar tisdag den 3 februari och avslutas tisdag den 19 maj. Höstterminen börjar den 7 september. Totalt omfattar kursen 25 heldagar.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar